ИДЕЯТА

Всяка нова идея започва със стремежа за решаването на определен проблем. Във всяка компания има различни финансови и счетоводни процеси. Затова и решенията трябва да са индивидуални за всеки модел.

Имали сме много допирни точки с чистото счетоводство, но сме стояли винаги встрани с цел да премахнем каквито и да било граници от миналото. Срещали сме различни проблеми в работата с компании за финансови услуги и повечето дилеми не са били разрешавани напълно и в срок.

Най-правилното решение беше да експериментираме. В продължение на цяла една година изследвахме практиката и това, което може да бъда променено и подобрено. В края на миналата година натрупахме ценен опит и знание.

АРХИВИРАЩИЯТ СОФТУЕР

С появата на интернет като инструмент, който буквално преобърна практиката на компаниите за финансови услуги,

Достъпът онлайн даде свободата на нашите клиенти да работят от разстояние – от вкъщи, от места за съвмествна работа, дори от плажа.

Когато става дума за финансова информация, има нужда от стабилен и доказан софтуер. Затова ние взехме основата от доказан разработчик на такива приложения и я надградихме.

Финансовата информация е чувствителна. Не всеки разбира това в дълбочина, но желае и държи данните да са му добре защитени.

КАУЗАТА

Всеки бизнес държи времето, изкарано с потенциалните и реалните клиенти, да е възможно най-дълго. При нас е обратното – нашата цел е да спестим това време. Защото целта на нашите клиенти е да се съсредоточат върху бизнеса си, а не върху административните процедури. Така че, оставете бюрокрацията на нас!

Нашата онлайн платформа позволява намаляване на времето, нужно между клиента и счетоводителя, за осигуряване на всички документи, разяснения и разговори до максимум 10 минути на месец.

Клиенти

Общото между нашите клиенти е желанието за постигане на поставените цели и вярата, че партньорството с опитни професионалисти е най-добрият начин за успех.

Услуги

Ние установяваме дългосрочни отношения с клиентите си. Предлагаме услуги, базирани на иновациите и технологиите. Нашата онлайн платформа цели да намали времето, което клиентът отделя за комуникация със счетоводството за набавяне на документи и обяснения до максимум 10 минути в месеца.

Нашата онлайн платформа позволява намаляване на времето, нужно между клиента и счетоводителя, за осигуряване на всички документи, разяснения и разговори до максимум 10 минути на месец.

 • Осчетоводяване на документи
 • Отчитане на дълготрайни материални активи
 • Банкиране
 • Изготвяне на отчети към собствениците/управителите
 • Изговяне на годишен финансов отчет
 • Изготвяне на данъчни, ДДС и Интрастат декларации
 • Изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати
 • Изчисляване на болнични и отпуски
 • Изготвяне на трудови и граждански договори
 • Отчитане на разходите за заплати
 • Сканиране, качване и индексиране на счетоводна документация (собствена онлайн платформа)
 • Пълен достъп до всички документи през интернет
 • Управление на цялата документация чрез иновативно и сигурно решение
 • Комбиниране на данъчни оптимизации със счетоводни услуги
 • Данъчни оптимизации при бизнес комбинации
 • Данъчни консултации
 • Регистрация на фирма в България

За контакти

Адрес: ул. “Борис Руменов” 9Ж,
сграда 1, вх. Б, ап. 3, гр. София 1407
02/8109961
0887205006